روح منی خمينی. بت شکنی خمينی.

با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوي جايگاه ابدي سفر ميكنم. و به دعاي خير شما احتياج مبرم دارم. و از خداوند رحمان و رحيم ميخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصير بپذيرد...

فراز ابتدايی وصيت نامه مرحوم خمينی (ره)

اين مملکت همان خاک رويايی آن بزرگ مرد تاريخ بود... چه بر سرمان آمده است!

گاهی فکر ميکنم که آيا ملتی نمک نشناس تر از ما هم وجود دارد؟!

صحبت از سوختن يک گل نيست... جنگلی ميسوزد !

 

/ 6 نظر / 14 بازدید
افشین دکسیر

سلام دو کلمه حرف حساب خواندمش جالب و صريح و چست و چابک زيبا می نويسی يا حق. . تبادل لينک هم, اگر قابل بوديم

مهدي

متشکرم افشين خان.. می بينی که بدلايلی هيچ تبادل لينکی ندارم و همه رو برادشتم البته چند تا از دوستا لطف داشتن منو لينک کردن... سر فرصت خدمت می رسيم اگر عمری با قی بود يا حق

زيبا

سلام. وقتی امام فوت کرد کم سن و سال بودم زياد از اينکه او که بود چه کرد سر در نمی آوردم. يادم هست حتی برای فوتش گريه هم کردم و در مراسم عزا داری نيز شرکت نمودم. اما حالا که بزرگ تر شده ام خيلی چيزها برايم عوض شده و ديگر نسبت به اين روز هيچ احساسی ندارم.

خود گم کرده

سلام؛ گلها همه پر پر، سروها همه شکسته، دلها همه مبهوت، چشمان همه .... بگذريم که تاريخ هميشه در حال تکرار. شهادت مادر فاطمه زهرا را در نظر داشته باش و در راهش انديشه و رفتار نما. ياحق

گنجشک پير

سلام آقا جان، الان يه سری به بلاگ مرحوم ام زدم و ديدم که زحمت کشيده ای و برای مطلب زمان نوح ام کامنت گذاشته ای. گفتم بيام يه تشکر بکنم. بالاخره ما هم آدميم. متاسفم که وقت ندارم برای نوشته هاي خوب ات هم کامنت بذارم. قربانت.