به کجا چنین شتابان؟

دل من گرفته زینجا        هوس سفر نداری        زغبار این بیابان...

/ 3 نظر / 18 بازدید
ارامش

سلام زيباترين قصه ی بودن است... سفر را می گويم...موفق باشی. یاحق

پاییز

همه آرزويم اما چه کنم که بسته پايم...