ما کجا - آنها کجا...!

تقسیم بندی ملت ها و حکومت ها :

اول - اونایی که استعمارگرن :

   اینان کسانی هستند که نه تنها میخواهند خود را آقای دنیا ببینند بلکه تحمل دیدن بهتر از خود را هم ندارند. کار و کاسبی شان دزدی و استثمار - هدفشان دنیا و برنامه ریزی و مدیریتشان در چپاول دیگران است . برده داریشان نیز حرف ندارد و معمولا در غرب یافت میشوند و از جمله این کشورها می توان به انگلستان -  شوروی سابق و ایالات متحده امریکا اشاره کرد. اینان گاهی بر سر ملل دیگر تا سرحد جان با هم می جنگند و باعث فروپاشی یکدیگر میشوند. گاهی نیز در مورد لقمه های چربی نظیر ایران - زبانم لال!! - با هم سازش کرده و  بین خود میتقسیمند!! از آنجا که معمولا خود منابع طبیعی و غیر طبیعی چندانی ندارند به شدت از تکنولوژی - علم و زن استفاده ابزاری کرده و چنان بر اسب های تبلیغاتی - استعاره از رسانه های عمومی - ماهرانه میرانند که گاه دل هر پیر و جوان جهان سومی را به لرزه انداخته و مشعوف اش مینمایند. با پر کردن جیب دانشمندان خودی و غیر خودی از علم هم برده داری کرده - موشک های رنگارنگ ساخته و بر سر همان جهان سومی های مفلوک میبارانند! و این کو... آدمی را بسیار میسوزاند. والبته با همین شیوه مردمان خود را که مثل سگ از ایشان هراس دارند - حاکمان از مردم - راضی نگاه میدارند.

دوم - اونایی که سرشون تو لاک خودشونه :

   نه اینکه اینان با رفاه و آسایش بیگانه بوده و برای دنیای خود جان نمی کنند. اما اکثرا به فکر عاقبت خود نیز میباشند و دنیا طلبی را تنها رفتار خود بر نشمرده اند. سعی میکنند بجای سوء استفاده از نقطه ضعف دیگران توانایی های خود را بالا ببرند و رضایت مندی را برای ملت هاشان به ارمغان آورند. بر خلاف دسته اول از دیرباز به داشتن آداب و سنون مختلف و رعایت آنان معروف بوده و به باورهای دینی و فرهنگی مردمانشان احترام می گذارند. صمیمیت بین حاکمان و مردم تا جاییست که مثل سگ از ایشان هراس دارند - مردم از حاکمان - چونان که نظیر کمونیست های خلق چین گردن مفسدان اقتصادیشان را بر بالای دار خواهی دید. چرا که برای پولشان عرق جبین ریخته و مثل اعراب باسن فراق از ارز حاصل از فروش نفت ممالکشان را آباد نساخته اند. که البته ایشان هم در همین دسته جای میگیرند. این دول معمولا در شرق دور و خاورمیانه یافت شده و از جمله ایشان به ژاپن - کره های جنوبی و شمالی - حواشی خلیج فارس و غیره میتوان اشاره کرد. اینان از ترس اینکه توسط همان غولهای دسته اول بلعیده نشوند از جنگ جهانی دوم به این طرف چنان مثل سگ صبح تا شب و ایضا شب تا صبح جان کندند و زحمت کشیدند که برخی آنان اکنون به کشورهای توسعه یافته پیوسته و برای غولهای مذکور موی دماغ شده اند. و البته برخی نیز چنان به در گشادی - استعاره از باسن فراقی - زده اند که معلوم نیست با پایان یافتن منابع نفت و گازشان میخواهند چه شکری - استعاره از گ... - بخورند!

سوم – اونایی که برا همه ننن برا خودشون زن بابا!

   لازم به ذکر است دو دسته قبل دارای مردمانی راضی از حکومت و حاکمانی راضی از مردم بوده و برای نیل به اهدافشان از موضوعاتی نظیر آزادی – توسعه پایدار – مبارزه با تروریسم و غیره مایه گذاشته و با نگاهی به تجربه رنسانس با دین و دین مداران کاملا کنار آمده آنها را به حال خود گذاشته اند تا ایشان نیز آنها را به حال خود بگمارند و تا حد ممکن امکانات دین داری و هم دین نداری را برای همگان فراهم آورده تا ندانسته به یکی از تعالیم عزیز پیامبر اسلام عمل کرده باشند که با نقل به مضمون چنین فرمود : "تربیت تا 14 سالگی اثر دارد و بعد از آن اختیار با خود شخص است" . البته همینان که از "لا اکراه فی الدین" دم میزنند قوانینی بسیار محکم گماشتند که اگر در غیر از شهرکهای مخصوص باده نوشی و مستی کنی چنان خشتکت را بر سرت کشند که مستی از سر بپرانی!!! به عبارت دیگر برای هر چیز جای و جایگاهی تبیین کرده و همه را ملزم به اجرای آن نمودند تا بدین ترتیب موجبات رضایت همگان را فراهم آوردند. اما بشنوید و بخوانید از این دسته سوم. این موجودات عجیب. این ریاکاران مخلص. این ظالمان مهربان. این دین مداران بی دین. این معتقدان لائیک و این غیرگان که به چشمانتان قسم که صفحه کلید - استعاره از قلم - از شرح اینان عاجز است. و من سعی میکنم شمه ای از رفتار این غریبان را به تصویر ذهن کشم – باشد که موجبات تسکین وجدان خویشتن را فراهم آورم...

اینان حاکمانی دارند لطیف تر از برگ گل - ظالم تر از اژدها. اینان اعتقاداتی دارند محکم تر از فولاد - سست تر از تار عنکبوت. اینان مردمانی هستند فهمیده تر از سقراط - مجنون تر از افلاطون. اینان کشوری دارند قدرتمند تر از امریکا - ضعیف تر از افغانستان. اینان رنگهایی هستند سیاه تر از سفید... و تمامی این تضادها و خیلی دیگر چیزها را با هم یکجا دارند که جهت جلوگیری از اطاله کلام فقط به برخی از آن اشاره مینماییم :

·     مملکتی دارند با تمدن 2500 ساله در حالیکه از کشورهایی با تمدن 250 ساله هم عقب مانده تر هستند * زمانی میخواستند حکومت دینی برپا کنند در حالیکه هر چه حکومت طاغوتی بود را رو سفید کردند * حاکمانشان فکر میکنند بهترین حکام دنیا هستند در حالیکه کثیری از مردمشان میگویند از بدترین ها هستند * بهترین مکتب الهی را به عنوان دین رسمی کشور برگزیدند در حالیکه به بدترین وجه ممکن اسلام را به مردم معرفی کردند و تمام زشتی هایشان را به پای دین گذاشتند. تا حدی که اعتماد مردم را از روحانیت و هر که از دین بگوید سلب کرده و دیگر احترامی برای مومنان باقی نگذاشتند * به عبارت دیگر حاکمانشان فکر میکنند به اسلام خدمت میکنند در حالیکه مردمشان میگویند خیانت میکنند * رهبری دارند که خود را ولی امر مسلمین جهان میداند!!! دم از رفتار علوی میزند. عده ای او را نایب بر حق امام زمان(ع) میخوانند!!! و عده ای از اطرافیانش چنان از او تمجید و تعریف میکنند که گویی هیچ پادشاهی در طول تاریخ چنین مورد تملق قرار نگرفته در حالیکه عده بسیاری از مردمش به رهبری کشورشان هم قبولش ندارند و عده ای از علما در مجتهد بودنش هم شک دارند! ذره ای رفتارش بسان آنچه تاریخ درباره رفتار علی ابن ابیطالب (ع) هنگام حکومت کوتاه چند ساله اش میگوید شباهت ندارد و چنان صحبت میکند که گویی از آسمان برای هدایت بشریت نازل شده است و نه انگار که بالاترین مقام مسول در کشور است و باید پاسخگوی وضع موجود باشد. سالهاست هیچ خبرنگاری - غیر از بیژن نوباوه عزیز - نتوانسته مصاحبه ای با وی کند و دم از پاسخگویی میزند. کسی جرات ندارد از وی انتقاد کند و هزینه گندکاریهای زیر دستان و اطرافیانش را سالهاست که از جیب اسلام میپردازند. اگر در مسجدی برای سلامتی اش دعا نشود کار امام جماعت آن مسجد با کرام الکاتبین است و بسیار موارد  مضحک و در عین حال سوزناک دیگر که باشد برای بعد... * رییس جمهوری دارند که با قول آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم - اعلام اسامی مفسدان اقتصادی - پایان بخشیدن به رانت خواری و شعارهای دهان پر کن دیگری نظیر این از مردم بیچاره رای گرفت در حالیکه بعد گذشت ماهها نه تنها موارد فوق را انجام نداده بلکه دغدغه خاطرش شده است : حذف اسراییل از روی نقشه جهان - تبیین زوایای پنهانی واقعه هول کاست! - اصلاح ساختار سازمان ملل و دیگر چیزهای پوچ - برای مردم کشورش - نظیر این * حاکمان شان فراوان به کشورهای جهان سوم و عقب مانده کمک میکنند - استعاره از باج میدهند - در حالیکه اینان در روز مبادا پشیزی به دردشان نمیخورند. حاکمانشان برای سفر عراقی ها به کشورشان تسهیلات میدهند در حالیکه مردمشان میخواهند سر به تن هر چه عراقی هست نباشد * اینان در پی غنی سازی اورانیوم با دنیا میجنگند در حالیکه مردمشان آب ندارند که بنوشند - رجوع شود به درد دل مردم شهرستانها در تابستان سال جاری - ایضا مردما نشان آب ندارند که بنوشند در حالیکه حاکمانشان به کشورهای عربی آب معدنی گوارایی که به عمرتان ننوشیدید صادر میکنند * دام هایشان از خشکسالی و بی آبی تلف میشود در حالیکه سالانه مبالغ هنگفتی صرف یارانه واردات گوشت قرمز میکنند * دم از غیرت و مردانگی میزنند در حالیکه دختران سرزمینشان را در امارات عربی علنا به حراج میگذارند...!!! * دومین دارنده منابع گاز دنیا هستند در حالیکه در فصل سرما گاز مصرفی در منازل قطع شده و یا کم فشار میشود * با بوق و کرنای فراوان به ترکیه گاز میفروشند و کانال های عظیم گاز را برای صادرات به هند حفر میکنند در حالیکه هنوز مردمان بسیاری در کشورشان با اجاق چوبی خود را گرم میکنند و عده ای ساعتها در صف پر کردن کپسول گاز منتظر میمانند و چه بسیار دیارهایی که بر خود هرگز چیزی به نام گاز ندیده است و یا مردمی که در آرزوی رسیدن گاز به روستایشان میزایند و میمیرند * از بزرگترین صادرکنندگان نفت هستند در حالیکه پالایش گاه مناسب و کافی ندارند و اجبارا سالانه چندین میلیارد دلار - به کشور های مذکور در دسته اول - پرداخته تا سوخت مملکت را وارد نمایند . در عین حال وقتی تانکرهای سوخت رسانی از کشورشان به افغانستان میرود از جاده هایی عبور میکند که مردم آن مناطق در سرما و حسرت نفت به خود می لرزند و بنابراین راننده های تانکر از ترس مردم از بیراهه عبور میکنند!!! - دسته کم این یکی رو با گوش خودم شنیدم * دم از جنبش نرم افزاری و جهش علمی میزنند در حالیکه بهترین استعدادهای مملکت و دانشمندان پیر و جوانشان برای تابعیت گرفتن سر از پا نمیشناسند - از همان کشورهای دسته اول که در سال بارها مردم را به خیابان میکشند تا ندای "مرگ بر آنها" را عربده زنند!!! –

·           تو خود بخوان حدیث مفصل از این دفتر!...

·     (برای تصدیق مطالب فوق پیشنهاد میکنم یه سری به سفارت کانادا بزنین و یا هر جور شده سی دی سخنرانی مهندس حسابی تو دانشکده سجاد مشهد رو گیر بیارین)

آیا هنوز نیاز به داده های بیشتری برای شناخت دسته سوم دارید. اگر زنده ام گذاشتند شاید باز هم برایتان گفتم...

·     خدا لعنت کند صاحب این وصیت را که گفت : عرب را سیر نگه دار ایرانی را گرسنه! رسوا گردد آنکه هنوز فکر میکند برای اداره مملکت میبایست مردم را به خود مشغول ساخت تا حکومت راحت کارش را بکند -  تئوری که پنجاه سال پیش در اروپا تجربه شد و شکست خورد. وای به حال آنانکه به اسم خدمت به اسلام و برپایی حکومت دینی -  خواسته یا ناخواسته -  آبرویی برای این دین و مملکت باقی نگذاشتند. کسانی که طی فقط بیست و اندی سال چنان کشف حجابی نمودند که طاغوتیان هزار و چهارصد سال آزگار از انجام آن عاجز بودند. خدا نبخشاید آنانی که غرور و خودکامگی یشان اجازه نمیدهد دست استعمار را در امور بالا و پایین مملکت که این روزها حتی به برخی مجالس مذهبی هم کشیده شده ببینند. آنانی که ایران مهد علم       ایران مهد تمدن و فرهنگ   ایران مهد دین داری     ایران میرزا کریم خان زند    ایران امیر کبیر     ایران بوعلی سینا     ایران حافظ     ایران فردوسی    ایران دکتر حسابی و ایران خیلی دیگر از بزرگ مردان تاریخ را بدین سان که هست مبدل کردند...

·     مهدی جان چه زیبا نوشته بودی (از قول پروفسور حسابی پدر علم فیزیک) که جهان سوم جایی ست که در آنجا اگر بخواهی مملکت ات را آباد کنی خانه ات ویران میشود و اگر بخواهی خانه ات را آباد کنی ... مملکتت را ویران میسازی. این عبارت به یادم آمد که امام معصوم ما چه شیوا گفت : حلاوه الدنیا مراره الاخره و مراره الدنیا حلاوه الاخره : راحتی دنیا سختی آخرت و سختی دنیا راحتی آخرت.

·     و نمیدونم چرا حالا همه منتظرن که معجزه ای بشه یا فرشته نجاتی از آسمان بیاد و مملکت اصلاح گردد!...  هیچ کسی  هم خودشو مسوول نمیدونه.

·            شنیده ام پیر جماران گفته بود مملکت وقتی اصلاح میشه که هر کس خودش رو اصلاح کنه...

·          براستی ما برای سرزمینمان چه کردیم؟!...  

            عادت دارم نوشته هام رو با یه بیت شعر ختم کنم. نمیدونم ربط داره یا نه ولی اینو انتخاب کردم :

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ... ... ... ز هر چه رنگ تملق بپذیرد آزاد است

                                                                                          برایتان بهترین ها را آرزو مندم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 19 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشيد

آخه تو که ميدونی من درک و شعورم از جلبکم کمتره. اين چه پستايی که مينويسی.شرمنده نظر نميدم. چون کلا از اين جور مسايل سر در نميارم.

مهشيد

ولی اينکه ميدونم آپ ميکنی و ايشالا رو به راهی واسم يه دنياست. تورو خدا مواظب خودت باش

مشيت

سلام مهدی جان عرضی نيست جز آرزوی سلامتی متنت رو نخوندم هنوز خداحافظ

مشيت

لينک رو تو رو خدا چه اشتباهی

سروش

شاد باشيد ممنون از محبت شما

نیما

سلام.... دیر اومدم. اما استفاده کردم... ممنون. قبول دارم.... راستی چرا به رزو نمی کنی

بهرام فرزان

سلام ٬ آفرين بر تو ای جوان ايرانی ٬ آفرين برتو . لعنت به شاه ٬ لعنت بر کارتر ٬ لعنت بر روشنفکران ملت فروش ٬ لعنت بر عوام خودفروش ٬ لعنت بر دزدان ديندار و لعنت بر ......... . تا زمانی که اين عوام الناس بيخرد که چون گرازان زادولد ميکنند وجود دارند چاره ای بر ما نيست . من تنها راهش را در فرار ديدم که کردم ٬ اميدوارم بر جوانان که بازنده زندگيند راهی گشوده شود . موفق باشی و کامياب