گاهی به آسمان نگاه کن...

... و گاهی به خودت.

بلکه بيشتر به خودت!...

چرا که اگر از درونت خبری نشد...

چيزی از دست ندادی...

ولی اگر در آسمان هيچ نديدی...

دست کم يک گناه را مرتکب شدی...

< سرت را بالا گرفتی >

/ 2 نظر / 14 بازدید
نيما

سلام.. معمای پيچيده اينه که می مونم تا اذون... اما اين خيلی بده..... گاهی هم خوابم می گيره نمازم قضا ميره... بايد خودمو درس کنم. ممنون که گفتی

mahdi

چشم .... اينم از سرم . خوبه ؟